ჩვენს შესახებ


შპს ,,Geocarrentali” 2012  წლიდან  ფუნქციონირებს.  კომპანია  ორიენტირებულია  მსოფლიო  სტანდარტების შესაბამის მომსახურებასა და  მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე. ამდენად, არსებულ  ბაზარზე  ჩვენი ბიზნესი  ლიდერობისა  და მომხმარებლის ლოიალურობის გარანტია, ხარისხიანი და კომფორტული მომსახურების. კომპანიის მისიაა, ცვლილებებისადმი მზადყოფნა, მომხმარებლისათვის სიახლეებისა და დამატებითი ხელსაყრელი მომსახურების შეთავაზება. ჩვენი მეშვეობით, თქვენს განკარგულებაშია ახალი ავტომობილების ავტოპარკი, რომელაც ყოველ წლიურად განახლებადია. თქვენ გექნებათ სასურველი არჩევანის გაკეთების საშუალება. ამასთან, კომპანიის თითოეული ავტომობილი, დაზღვეულია საუკეთესო პირობებით, საქართველოს წამყვან სადაზღვევო კომპანიებში. ჩვენი მიზანია ყველა ჩვენი მომხმარებელი კმაყოფილი დარჩეს ჩვენი მომსახურებებით.